Roštilj na gas sa rebrastom pločom


Cene su izražene u EUR cena se formira na dan uplate po kursu NBS + PDV